Naše Vize

Vytváříme rovné příležitosti, abychom umožnili učení a růst všem.

Pelikan

Mise

Poskytujeme spolehlivé, dobře navržené papírenské výrobky a řešení pro ještě více lidí, vyvinuté s know-how, vášní a odpovědností.

Herlitz

Mise

Nabízíme praktické a udržitelnější výrobky z oblasti kanceláří, textilu a papíru pro pestřejší každodenní život.


Naše hodnoty

Všechny naše činy, rozhodnutí a vztahy jsou určovány společnou hodnotou a hlavním principem: Pelikan Cares.

Péče o

Naše tradice

Přihlížíme k dlouhé historii našich značek a hledáme inspiraci v naší tradici.

 

Péče o

Naše produkty

Pracujeme s vášní, know-how a odhodláním vytvářet inovativní a vysoce kvalitní výrobky.

 

Péče o

Lidi

Ke svým kolegům, zákazníkům a obchodním partnerům se chováme s respektem a uznáním. Pracujeme poctivě a týmově.

Péče o 

Učení a vzdělávání

Chceme neustále pracovat na tom, aby naše produkty a řešení byly dostupné co největšímu počtu lidí.

 

Péče o

Naši planetu

Neustále zpochybňujeme způsoby výroby a distribuce našich výrobků s cílem být každý den udržitelnější společností.